Regionalna Konferencja Metodyczna w Szymbarku

W dniach 04-06 marca br. na terenie Hotelu w Szymbarku odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU, w której uczestniczyli: kadra kierownicza i specjaliści Centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian z województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. Łącznie w konferencji wzięło udział blisko 140 osób.

Program konferencji obejmował trzy sesje tematyczne oraz warsztaty metodyczne.

W ramach sesji poruszono tematy dotyczące aktualnych problemów i zamierzeń na przyszłość w działalności COBORU, w tym głównie w zakresie badań odmian roślin białkowych oraz uregulowań prawnych w zakresie obrotu materiałem siewnym, a także oceny tożsamości i czystości odmianowej.

Omówiono również tematy związane z wpływem suszy na plonowanie gatunków i odmian roślin rolniczych w 2018 roku, aspektami ekologicznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi wycofania substancji czynnych środków ochrony roślin oraz hodowlą, nasiennictwem, znaczenia gospodarczego i wykorzystania kukurydzy, a także zmianą w prawie pracy.

Sesja trzecia poświęcona była na warsztaty tematyczne dla kadry kierowniczej oraz specjalistów prowadzących badania OWT i WGO, w tym PDO. Omówione zostały także problemy w agrotechnice roślin bobowatych. Na koniec wystąpienia sponsorów i podsumowanie konferencji przez organizatorów.