Powołanie Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 7 czerwca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku odbyło się pierwsze posiedzenie Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (kadencja 2019-2023), na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Pomorskiego – Pana Mieczysława Struka, Prezesa Pomorskiej Izby Rolniczej – Pana Zenona Bistrama i Dyrektora COBORU – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

Przybyłym na posiedzenie członkom Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego nominacje wręczyli reprezentanci ustawowych partnerów: Pan Józef Sarnowski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Pan Wiesław Burzyński – Wiceprezes Pomorskiej Izby Rolniczej oraz mgr inż. Marcin Behnke – Zastępca Dyrektora COBORU.

W skład Pomorskiego Zespołu PDO weszło 38 osób. Przewodniczącym Zespołu został ponownie wybrany Pan Jarosław Kapiszka – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karzniczce, a zastępcami zostali: Pan Andrzej Kania – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku i Pan Krzysztof Pałkowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Pełny skład nowo powołanego Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego można znaleźć na stronie internetowej SDOO w Karzniczce ( www.karzniczka.coboru.pl ).