Dzień Pola roślin bobowatych grubonasiennych

Dnia 25 czerwca 2019 r. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karzniczce odbył się Dzień Pola, który poświęcony był ze szczególną uwagą roślinom bobowatym grubonasiennym i soi, w ramach programu Inicjatywa Białkowa COBORU.

Przybyli goście mieli okazję zobaczyć po raz pierwszy kolekcję wszystkich odmian bobowatych grubonasiennych i soi wpisanych na Listę odmian zalecanych w województwie pomorskim. Zaprezentowane zostały także pozostałe doświadczenia prowadzone w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego. Przez cały czas trwania imprezy do dyspozycji przybyłych gości byli specjaliści ds. doświadczeń.