Posiedzenie Pomorskiego Zespołu PDO w Radostowie

Dnia 28 czerwca odbyło się letnie Posiedzenie Pomorskiego Zespołu PDO, w którym uczestniczyło 20 na 38 członków. Było to pierwsze posiedzenie z udziałem nowo wybranego składu komisji PDO. Tym razem spotkanie rozpoczęło się lustracją doświadczeń PDO, w tym roślin zbożowych, bobowatych wraz z soją oraz buraków cukrowych. Posiedzenie poświęcone było głównie wypracowaniu ustaleń odnośnie planu i organizacji doświadczeń porejestrowych z roślinami ozimymi i wieloletnimi w sezonie 2019/2020.