Szkolenie pracowników ODR oraz wizytacja pracowników Centrali Nasiennej z Nidzicy

Na podstawie porozumienia CDR w Brwinowie i Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, w dniach 15-17 lipca br. w SDOO Karzniczka odbyło się szkolenie pracowników ODR województwa pomorskiego z rejonów: słupskiego, kościerskiego i bytowskiego. Pracownikom przybliżono działalność stacji, głównie przedstawiono informację dotyczące rejestracji odmian.

Natomiast dnia 16 lipca stacje odwiedzili pracownicy CN z Nidzicy. Celem wizytacji było przeprowadzenie lustracji poletek doświadczalnych z odmianami ziemniaków.