LETNIE POSIEDZENIE POMORSKIEGO ZESPOŁU POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO


W piątek, 24 czerwca br. odbyło się Posiedzenie Pomorskiego Zespołu PDO w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Radostowie. W ramach spotkania odbyła się demonstracja poletek doświadczalnych, podczas których, uczestniczący mogli zobaczyć odmiany wpisane na LOZ dla województwa pomorskiego. Następnie ustalono plan doświadczeń PDO oraz dobory odmian do doświadczeń z roślinami ozimymi na rok 2022/2023.Na zdjęciu pierwszym Lustracja poletek doświadczalnych z pszenżytem ozimym PDO
Na zdjęciu drugim Członkowie pomorskiego zespołu PDO przy doświadczeniu z grochem siewnym
Na zdjęciu trzecim Pani Mirosława Domańska przy łubinie wąskolistnym odmiany Tango
Na zdjęciu czwartym Pan Andrzej Kania przy doświadczeniu z pszenżytem ozimym PDO
Na zdjęciu piątym Członkowie pomorskiego zespołu PDO podczas lustracji poletek doświadczalnych