Dzień Pola w Radostowie
oraz Posiedzenie Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Dnia 26 czerwca w Zakładzie Doświadczalnym w Radostowie został zorganizowany Dzień Pola, który rozpoczął się przywitaniem wszystkich zgromadzonych gości przez kierownika Zakładu Pana Grzegorza Czecholińskiego. Następnie firmy rolnicze, prowadzące doświadczenia w ZDOO Radostowie przedstawili swoje produkty i oferty na nowy sezon uprawny. Po części oficjalnej udano się na poletka demonstracyjne z różnymi gatunkami roślin rolniczych (zboża jare i ozime, soja, kukurydza…), które pomimo suszy, ale za to dzięki bardzo dobremu podłożu (klasa II), prezentowały się znakomicie. Po lustracji pól na wszystkich przybyłych gości czekał ciepły posiłek i zimne napoje oraz wiele ciekawych informacji w postaci broszur, ulotek i gazetek reklamowych firm uczestniczących w dniu pola.

Również tego samego dnia odbyło się letnie Posiedzenie Pomorskiego Zespołu PDO w którym uczestniczyło 17 na 28 członków. Spotkanie poświęcone było głównie wypracowaniu ustaleń odnośnie planu i organizacji doświadczeń porejestrowych z roślinami ozimymi i wieloletnimi w sezonie 2018/2019. Członkowie Zespołu mieli także okazję zapoznać się z założeniami Inicjatywy Białkowej COBORU, dzięki której będzie możliwe utworzenie na zimowym posiedzeniu Zespołu w 2019 roku Listy odmian zalecanych dla soi.