Zjazd hodowców ziemniaka w SDOO Karzniczce

W dniu 12.07.2018 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karzniczce jak co roku odbył się zjazd hodowców ziemniaka. Celem spotkania była wizytacja poletek z ziemniakiem- doświadczeń WGO i OWT, doświadczenia odporności odmian na Phytophthora infestans w warunkach prowokacyjnych oraz przedstawienie wyników plonowania odmian należących do grupy bardzo wczesne, zbieranych 40 dni od pełni wschodów. Przewodniczącym i głównym organizatorem spotkania był Tomasz Lenartowicz- Kierownik Pracowni WGO Roślin Okopowych i Kukurydzy w COBORU.

Wśród wizytujących gości znaleźli się przedstawiciele firm hodowlanych i nasiennych: Europlant Handel Ziemniakami- Jerzy Wróbel, Centrala Nasienna Nidzica- Tomasz Bieńkowski, Norika- Grzegorz Łupiński, Hodowla Ziemniaka Zamarte- Piotr Kamiński i Aleksandra Bech, wieloletni, emerytowany hodowca ziemniaka Zbigniew Hartyn- Leszczyński oraz pozostali goście: Agnieszka Tołłoczko i Krzysztof Grubba. Specjaliści ds. doświadczeń z ziemniakiem, Czesława Łygońska i Magdalena Piekutowska omówiły warunki pogodowe, schemat zakładania i prowadzenia doświadczeń WGO, OWT i zarazowych, agrotechnikę i wykonane zabiegi w bieżącym sezonie wegetacyjnym. Zorganizowane spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji, wymiany spostrzeżeń i komentarzy do prowadzonych doświadczeń oraz systemu oceny odmian ziemniaka.