Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie

W dniach 1-2 września odbyły się Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie, którym towarzyszyły również inne imprezy, między innymi „XXVII Wystawa Rolnicza” i wystawa „Nauka Polska”, na których zaprezentowały się instytuty resortu rolnictwa, agencje i inne jednostki z infrastruktury rolniczej.

W tym roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych reprezentowała Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce, wraz z podległymi Zakładami Doświadczalnymi Oceny Odmian, na terenie woj. pomorskiego. Dyrekcja i pracownicy Stacji przygotowali stoisko, na którym zaprezentowali działalność urzędową w obszarach rejestracji, rekomendacji i ochrony prawnej odmian.

Odwiedzający stoisko mieli możliwość zapoznania się z prowadzoną działalnością doświadczalną Stacji na terenie województwa pomorskiego, eksponowanymi odmianami roślinnymi i z bieżącymi wydawnictwami COBORU oraz publikacjami Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian.

Informacje udzielane przez specjalistów obsługujących stoisko na temat postępu odmianowego były przyjmowane z dużą uwagą przez odwiedzających rolników i nie tylko.

Stoisko COBORU odwiedził m.in. Pan Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pan Szymon Giżyński, Sekretarz Stanu w MRiRW, którzy pozytywnie ocenili stoisko i zadania statutowe realizowane przez COBORU. .