Szkolenie w zakresie doboru odmian i agrotechniki uprawy roślin bobowatych grubonasiennych w ramach INICJATYWY BIAŁKOWEJ COBORU”.

Dnia 28 listopada 2018 roku w Zajeździe „Stary Młyn” w Subkowach odbyło się szkolenie w ramach INICJATYWY BIAŁKOWEJ COBORU, której głównym celem było zapoznanie się z uprawą i doborem odmian roślin bobowatych grubonasiennych.

Założenia INICJATYWY BIAŁKOWEJ mają na celu przywrócenie znaczenia i uprawy rodzimych roślin białkowych w tym również soi. Powinno to nastąpić poprzez regularną weryfikację przydatności wszystkich rejonów kraju do uprawy roślin białkowych. Tworzenie systemu powszechnej rekomendacji odmian w tych gatunkach.

Szkolenie rozpoczęto od przywitania zaproszonych gości przez kierownika ZDOO Radostowo Grzegorza Czecholińskiego, który poprowadził także pierwszą część szkolenia na temat doboru odmian i uprawę roślin bobowatych grubonasiennych w woj. pomorskim ze szczegółowym omówieniem uprawy bobiku, grochu i soi.

Drugim zagadnieniem omawianym na spotkaniu przez Pana Łukasza Gawlika kierownika ZDOO Wyczechy była uprawa łubinu wąskolistnego i żółtego oraz omówienie odmian polecanych do uprawy na terenie naszego województwa.

W dalszej części szkolenia Pan mgr inż. Maciej Bromirski z firmy PROCAM omówił zagrożenia wynikające z występowania szkodników na roślinach bobowatych, a Pan mgr inż. Rafael Głodnicki przybliżył problemy chorobowe.

Ostatnim prelegentem był doradca rolny Pan mgr inż. Konstanty Lewiński, który mówił o dopłatach bezpośrednich do uprawy roślin wysokobiałkowych a także o zasadach nawożenia OSN.

Podsumowując spotkanie stwierdzono, że w minionych dwóch latach uzyskano wstępne informacje o odmianach soi i ich przydatności do uprawy w różnych rejonach naszego kraju. Określono potencjał plonotwórczy licznych odmian soi, dostępnych na polskim rynku nasiennym (zwłaszcza odmian zagranicznych z katalogu UE, niebadanych w naszym kraju). Szkolenie zakończyło się wspólnym posiłkiem.