Skład
Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (kadencja 2019-2023)

powołany 7 czerwca 2019 r.

Lp. Tytuł Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko

1

mgr inż.

Jarosław Kapiszka - przewodniczący WZ PDO

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce

Dyrektor SDOO

2

dr inż.

Andrzej Kania - zastępca przewodniczącego WZ PDO

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

Wojewódzki Inspektor

3

mgr inż.

Krzysztof Pałkowski - zastępca przewodniczącego WZ PDO

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa

Zastępca Dyrektora

4

mgr inż.

Mariusz Anioła

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gdańsku

Pracownik Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa

5

mgr inż.

Wiktor Bieniewicz

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Inspektor COBORU

6

mgr inż.

Krzysztof Błędowski

SAATBAU Polska

Przedstawiciel handlowy

7

mgr inż.

Jerzy Bogacki

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, Zakład Hodowli Roślin, Oddział Dębina

Główny hodowca

8

dr inż.

Andrzej Borychowski

INNVIGO Sp. z o.o.

Specjalista ds. rejestracji i rozwoju produktów

9

mgr inż.

Grzegorz Czecholiński

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Radostowie

Kierownik ZDOO

10

mgr inż.

Jerzy Czernia

Malteurop Polska Sp. z o.o.

Kierownik ds. zakupów

11

mgr inż.

Daniel Dąbrowski

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,
Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa

Starszy specjalista

12

mgr inż.

Mirosława Domańska

Emeryt, były kierownik ZDOO
w Radostowie

Ekspert

13

mgr

Paulina Dyś

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa

Podinspektor

14

mgr inż.

Łukasz Gawlik

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Wyczechach

Kierownik ZDOO

15

mgr inż.

Bolesław Giczewski

Emeryt, były dyrektor SDOO
w Karzniczce

Ekspert

16

mgr inż.

Tadeusz Kłos

Centrala Nasienna Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim

Prezes

17

mgr inż.

Marcin Kośmider

Bayer CropScience Polska

Doradca techniczno-handlowy

18

mgr inż.

Mariusz Lisiewicz

KWS Polska Sp. z o.o.

Doradca regionalny

19

mgr inż.

Marcin Łakomy

Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Stacja Hodowli Roślin Polanowice

Kierownik Stacji

20

mgr inż.

Józef Mak

Emeryt, były Inspektor COBORU

Ekspert

21

mgr inż.

Stanisław Małachowski

Centrala Nasienna „ Zielenin”
w Kościerzynie

Właściciel

22

mgr inż.

Grzegorz Manowski

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,
Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa

Główny specjalista

23

mgr inż.

Zbigniew Marciniak

Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Lubaniu,
Oddział Stare Pole

Główny specjalista

24

mgr inż.

Jerzy Materka

Z.P.H.U. MATEX Jerzy Materka

Właściciel

25

dr inż.

Przemysław Matysik

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

Dyrektor Pionu Hodowli Roślin

26

mgr inż.

Andrzej Okrój

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,
Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa

Główny specjalista

27

dr inż.

Marcin Pelc

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Lisewie

Kierownik ZDOO

28

inż.

Karol Przygocki

Pomorska Izba Rolnicza, Rada Powiatu Tczewskiego

Przewodniczący Rady Powiatowej, Członek Zarządu PIR

29

mgr inż.

Józef Sarnowski

Zarząd Województwa Pomorskiego

Członek Zarządu

30

mgr inż.

Karol Szmagliński

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Regionalny kierownik sprzedaży

31

mgr inż.

Tomasz Trzmielewski

Polskie Składy Rolne

Wiceprezes Zarządu

32

mgr inż.

Małgorzata Walendziuk

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gdańsku

Dyrektor

33

dr inż.

Grzegorz Waleryś

Syngenta Polska sp. z o.o.

Technical Field Analyst

34

Krzysztof Wróbel

Saaten Union Polska Sp. z o.o.

Doradca regionalny

35

mgr inż.

Sebastian Zwierz

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,
Oddział Stare Pole

Główny specjalista

36

mgr inż.

Roman Żekieć

KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

Przedstawiciel handlowy

37

mgr inż.

Grzegorz Żołądecki

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

Specjalista ds. agrosurowcowych

Sekretarz Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – mgr inż. Magdalena Wasilewska (SDOO w Karzniczce)