Posiedzenie Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego województwa pomorskiego

Dnia 28 stycznia 2020 r. w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Radostowie odbyło się posiedzenie Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. W posiedzeniu wzięło udział 28 z 38 członków Wojewódzkiego Zespołu PDO oraz 5 gości. Głównym celem spotkania było ustalenie listy odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na rok 2020 dla województwa pomorskiego dla roślin ozimych, zbóż jarych, ziemniaków i roślin bobowatych. Dodatkowo omówiono aktualne wieloletnie wyniki doświadczeń PDO prowadzonych w miejscowościach: Karzniczka, Radostowo, Lisewo, Wyczechy i Lubań w województwie pomorskim.

Po szczegółowej analizie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego oraz zgodnie z opinią Pomorskiego Zespołu PDO na listę odmian zalecanych w roku 2020 zostały wpisane następujące odmiany:

Lp. Pszenica ozima Pszenżyto ozime Żyto ozime Rzepak ozimy
1 RGT Kilimanjaro(A) Belcanto R Antonińskie SY Ilona
2 Ostroga (A) Meloman Dańkowskie Granat ES Valegro
3 Hondia (A) Porto Inspector DK Expiro F1
4 Delawar (A) Trapero KWS Vinetto F1 Architect F1
5 KWS Spencer (A) Kasyno KWS Serafino F1 Absolut R F1
6 RGT Metronom (A) Sekret   Bonanza F1
7 Comandor R (A) Temuco   Advocat R F1
8 Euforia R (A) Orinoko    
9 Artist (B)      
10 Fakir (B) Jęczmień ozimy    
11 Rotax (B) Antonella    
12 Plejada R (B) KWS Kosmos    
13 SY Orofino R (B) Jakubus  
Pszenica jara Jęczmień jary Owies Pszenzyto jare
1 Harenda (B) KWS Irina br Bingo Odys R
2 Goplana (A) RGT Planet br Nawigator Mamut
3 Frajda (B) Polonia Staropolska Kozak Hugo
4 Jarlanka (A) Ismena    
5 Atrakcja (A) Pilote    
6 Eskadra R (A) Eldorado    
7   KWS Fantex R    
Kukurydza na ziarno Kukurydza na kiszonkę
1 Agro Fides 1 Ligato
2 Amavit R 2 Brigado
3 RGT Metropolixx 3 SM Boryna R
    4 SM Piast R
    5 PO 725 CCA R
Ziemniak odmiany jadalne Ziemniak odmiany skrobiowe
  Odmiany bardzo wczesne Odmiany wczesne Odmiany średniowczesne
1 Denar Vineta Jubilat
2 Impala Ignacy Widawa
3   Bohun  
  Odmiany średniowczesne Odmiany średniopóźne i późne Odmiany średniopóźne i późne
1 Satina Jelly Kuras
2 Tajfun   Skawa R
3 Laskara    
4 Mazur    
Groch siewny Łubin wąskolistny Łubin żółty Soja Bobik
1 Batuta Tango Lord Erica Albus
2 Turnia * Rumba Puma Adessa R Apollo
3 Astronaute Bolero Bursztyn   Capri
4 Capri Neron     GranitS
5 Spot Roland      
6 Mefisto R Samba      
7   Regent S      
8   Homer S      
R – oznacza odmianę wstępnie rekomendowaną, br – odmiana browarna, F1- odmiana mieszańcowa, * - odmiana pastewna, s – odmiana samokończąca.

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce, Stacja Koordynująca PDO w województwie pomorskim
Opracowała: dr inż. Zofia Waleryś