Szkolenie BHP

Dnia 5 lutego br. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karzniczce odbyło się szkolenie z zakresu przepisów Bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich pracowników SDOO w Karzniczce oraz z Zakładów podległych w Lisewie, Radostowie i Wyczechach.

W czasie spotkania prowadzący szkolenie powoływał się na przepisy prawne Kodeksu Pracy, Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

W trakcie szkolenia omówione zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy, a także najczęstsze przyczyny powstawania wypadków oraz przeciwdziałania zapobiegające ich powstawaniu.

Szkolenie zakończyło się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę. Wszyscy uczestnicy zakończyli kurs z pozytywnym wynikiem egzaminu.

Spotkanie było również okazją do omówienia aktualnych spraw z kierownikami poszczególnych zakładów.