Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU

W dniach 18-19 lutego 2020 roku w hotelu Best Western Premier Kraków odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU, w której uczestniczyli kadra kierownicza i specjaliści Centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, a także przedstawiciele jednostek spoza COBORU z województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, pomorskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, realizujący doświadczenia w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego. Łącznie w konferencji wzięło udział ponad 130 osób.

Program konferencji obejmował trzy sesje tematyczne oraz warsztaty metodyczne. Zostały omówione aktualne problemy i przyszłe zamierzenia w działalności COBORU, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatywy białkowej COBORU. Ponadto poruszono tematykę obchodów w naszym kraju w bieżącym roku „Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin”, a także omówiono najnowsze zmiany w realizacji programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.

Przedstawiono również tematy związane ze znaczeniem gospodarczym roślin strączkowych (ze szczególnym uwzględnieniem soi), hodowli odpornościowej odmian roślin uprawnych oraz realizacją doświadczeń ekologicznych w COBORU w latach 2018-2019.

W ramach konferencji zorganizowano również warsztaty tematyczne dla kadry kierowniczej, pracowników działów księgowości oraz specjalistów prowadzących badania OWT i WGO, w tym PDO.