„Dzień Pola- Inicjatywa Białkowa COBORU- Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020”

Dnia 17 czerwca br. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karzniczce odbył się Dzień Pola, którego hasłem przewodnim była Inicjatywa Białkowa COBORU oraz Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020.

W ramach Inicjatywy Białkowej COBORU zaprezentowane zostały poletka demonstracyjne z gatunkami roślin bobowatych grubonasiennych, m.in. grochem siewnym, łubinem wąskolistnym i żółtym, bobikiem oraz soją, które wybrane zostały spośród gatunków rekomendowanych do uprawy na terenie województwa pomorskiego.

Specjaliści ds. doświadczeń SDOO w Karzniczce zaprezentowali także pozostałe doświadczenia w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, między innymi ze zbożami ozimymi i jarymi, rzepakiem ozimym oraz ziemniakami.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestniczącym za czynny udział, zainteresowanie i dyskusje, a przede wszystkim za mile spędzony czas.