Wizytacja pracowników PODR z Lubania


Dnia 18 czerwca br. Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Karzniczce odwiedzili pracownicy Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Lubania. Celem wizytacji była lustracja poletek doświadczalnych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, głównie z ziemniakami, zbożami ozimymi i jarymi oraz z rzepakiem ozimym a także roślin bobowatych grubonasiennych i soi, w ramach Inicjatywy Białkowej COBORU.

Serdecznie dziękujemy za odwiedziny i mile spędzony czas, w trakcie spaceru i obserwacji poletek doświadczalnych.