Dzień pola w Radostowie

Dnia 24 czerwca w Zakładzie Doświadczalnym w Radostowie został zorganizowany Dzień Pola, który rozpoczął się przywitaniem wszystkich zgromadzonych gości przez dyrektora Stacji Pana Jarosława Kapiszka oraz przez kierownika Zakładu Pana Grzegorza Czecholińskiego. Po części oficjalnej udano się na poletka doświadczalne z różnymi gatunkami roślin rolniczych (zboża jare i ozime, rzepak i rośliny bobowate). Przy poletkach z odmianami znajdującymi się na Liście odmian zalecanych w województwie pomorskim umieszczono tablice z podstawowymi informacjami, jak plon czy zimotrwałość, itp.

W trakcie lustracji pól, firmy rolnicze, prowadzące doświadczenia w ZDOO Radostowie przedstawili swoje produkty. Wszyscy goście otrzymali kolejne wydanie publikacji ” Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych w województwie pomorskim” a także ulotki i broszury od firm uczestniczących w spotkaniu.

Po lustracji pól na wszystkich przybyłych gości czekał przygotowany posiłek. Współorganizatorom, firmie Innvigo i Intermag oraz uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za udział.

Na zdjęciu pierwszym uczestnicy dnia pola

Na zdjęciu drugim kierownik ZDOO w Radostowie wita przybyłych gości


Na zdjęciu trzecim uczestnicy spotkania przy poletkach doświadczalnych


Na zdjęciu czwartym pan Grzegorz Czecholiński przedstawia poszczególne odmiany z LOZ


Na zdjęciu piatym prezentacja firm współorganizujących Dzień pola w Radostowie