LETNIE POSIEDZENIE POMORSKIEGO ZESPOŁU POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO

W środę 30 czerwca br. odbyło się Posiedzenie Pomorskiego Zespołu PDO w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Radostowie. W ramach spotkania odbyła się demonstracja poletek doświadczalnych, podczas których, uczestniczący mogli zobaczyć odmiany wpisane na LOZ dla województwa pomorskiego. Następnie ustalono dobory odmian do doświadczeń na rok 2021/2022 oraz wprowadzono zmiany, dotyczące liczby punktów doświadczalnych z rzepakiem ozimym w ramach PDO. Wyniki badań będą uwzględniane w dwóch lokalizacjach z rozbudowaną ilością odmian, tj. w ZDOO w Radostowie i SDOO w Karzniczce.

Na zdjęciu Lustracja poletek doświadczalnych.

Na zdjęciu drugim Członkowie wojewódzkiego zespołu PDO oglądają poletka doświadczalne z pszenicą ozimą.


Na zdjęciu trzecim Letnie posiedzenie pomorskiego zespołu PDO.