SDOO KARZNICZKA

Adres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce

Karzniczka 2
76-231  Damnica
powiat Słupsk
województwo  pomorskie

tel. i faks 59 811 33 11
email sdoo@karzniczka.coboru.gov.pl
 
dyrektor SDOO w Karzniczce
mgr inż. Jarosław Kapiszka
 
Położenie geograficzne:
φ = 54o29´, λ = 17o14´, H = 80 m n.p.m.
 
Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 480 ha, w tym płodozmian doświadczalny 70,0 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: pszenny bardzo dobry, pszenny dobry, pszenny wadliwy.
Klasy bonitacji gleb: I-IIIa.
Średnia temperatura roczna: 7,9oC.
Roczna suma opadów: 775 mm .