ZDOO RADOSTOWO

Adres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce Zakład Doświadczalny Oceny Odmian Radostowie

Radostowo, ul. Dworcowa 16
83-120  Subkowy
powiat Tczew
województwo  pomorskie

tel. i faks 58 536 86 18
email zdoo.radostowo@karzniczka.coboru.gov.pl
 
kierownik ZDOO Radostowo
mgr inż. Grzegorz Czecholiński
 
Położenie geograficzne: Położenie geograficzne:
φ = 53o59´, λ = 18o45´, H = 40 m n.p.m.
 
Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 69,37 ha, w tym płodozmian doświadczalny 66,9 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb : pszenny bardzo dobry, pszenny dobry, pszenny wadliwy.
Klasy bonitacji gleb: I-IIIa.
Średnia temperatura roczna: 7,9oC.
Roczna suma opadów: 568 mm .

           W Radostowie realizowane są badania wartości gospodarczej odmian (WGO) ważnych gospodarczo gatunków roślin rolniczych i warzyw oraz badania odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) dla roślin ozdobnych. Zakład prowadzi doświadczenia odmianowe między innymi z takimi roślinami jak zboża, rzepak, kukurydza, burak cukrowy, trawy, rośliny strączkowe.