ZDOO WYCZECHY

Adres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Wyczechach

Wyczechy 1
77-326  Wyczechy
powiat Człuchów
województwo  pomorskie

tel. i faks 59 833 33 70
email zdoo.wyczechy@karzniczka.coboru.gov.pl
 
p.o. Kierownika ZDOO Wyczechy
mgr Bartłomiej Sawicz
 
Położenie geograficzne:
φ = 53o44´, λ = 17o02´, H =152 m n.p.m.
 
Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 67,50 ha, w tym płodozman doświadzczalny 64,8 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb : żytni bardzo dobry, żytni dobry.
Klasy bonitacji gleb: IIIa,IVa-VI.
Średnia temperatura roczna: 7,8oC.
Roczna suma opadów: 656 mm .