LETNIE POSIEDZENIE POMORSKIEGO ZESPOŁU POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO

W środę 24 czerwca br. odbyło się Posiedzenie Pomorskiego Zespołu PDO, w którym udział wzięli przewodniczący zespołu Pan Jarosław Kapiszka Dyrektor SDOO w Karzniczce a także jego zastępcy Andrzej Kania Wojewódzki Inspektor WIORiN w Gdańsku i Krzysztof Pałkowski Z-ca Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa oraz gospodarz obiektu, kierownik ZDOO w Radostowie Grzegorz Czecholiński i członek zarządu z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Pan Józef Sarnowski. Podczas spotkania ustalono dobory odmian do doświadczeń na rok 2020/2021.