STRUKTURA ORGANIZACYJNA


  • Dyrektor SDOO w Karzniczce
  • Dział Finansowo-Księgowy
  • Dział Badawczo-Doświadczalny
  • Dział Gospodarczy
  • Samodzielne stanowisko ds. Administracyjno-Księgowych
  • Samodzielne stanowisko ds. Zatrudnienia i Administracji
  • ZDOO w Radostowie
  • ZDOO w Lisewie
  • ZDOO w Wyczechach