RYS HISTORYCZNY


        Dnia 1 lipca 1969 roku mocą uchwały Nr 122/17036/69 z dnia 7 maja 1969 r. została powołana do życia Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce. W grudniu 1973 podjęto decyzję o wyłączeniu Karzniczki spod wpływów WRN w Koszalinie i podporządkowanie jej od 1 stycznia 1974 roku Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. W roku 1975 założono pierwsze doświadczenia w SDOO Karzniczka, były to doświadczenia odmianowe                   z ziemniakami.

 

1969 - powstanie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karzniczce, podległej Wojewódzkiej Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Kisielicach,

1975 - Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce – gospodarstwo pomocnicze podporządkowane OOBORU w Białogardzie,

1977 - samodzielna Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce,

1982 - Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce – stacja samobilansująca,

1991 - nadanie statutu Okręgowej Stacji Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce,

1993 - Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce – stacja samobilansująca,

2005 - Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce - gospodarstwo pomocnicze COBORU,

2011 - przekształcenie w Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Karzniczce (Oddział Terenowy COBORU - agencji wykonawczej).

 

Dyrektorzy Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karzniczce:

1969-1971 Antoni Wardyński

1971-1973 Marek Wacławek

1973-1978 Hubert Maszota

1978-1980 Jerzy Kais

1980-1981 Tadeusz Jędrasik

1981-1981 Henryk Szambowski

1982-1986 Leon Knut

1986-1986 Ireneusz Szlufik

1986-2015 Bolesław Giczewski

od 2015     Jarosław Kapiszka

W wyniku przekształceń w 2011 roku Stacja została oddziałem terenowym na obszarze województwa pomorskiego, a jej pełna nazwa brzmi obecnie "Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce".

Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karzniczce podlegają trzy Zakłady Doświadczalne Oceny Odmian w: Radostowie, Lisewie i Wyczechach.

 

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Radostowie:

1953 - powołanie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Radostowie,

1964 - Wojewódzka Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Radostowie,

1975 - Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Radostowie – gospodarstwo pomocnicze podporządkowane OOBORU we Wrócikowie,

1982 - Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Radostowie – stacja samobilansująca,

2005 - Stacja Doświadczalną Oceny Odmian w Radostowie - gospodarstwo pomocnicze COBORU,

2011 - przekształcenie w Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Radostowie (podległy SDOO w Karzniczce).

 

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Lisewie:

1952 - powołanie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Lisewie,

1964 - Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Lisewie zostaje podporządkowana WSDOO w Radostowie,

1975 - Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Lisewie – stacja lokatorska podporządkowana merytorycznie OOBORU we Wrócikowie,

1982 - Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Lisewie – stacja lokatorska SDOO w Radostowie,

1993 - Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Lisewie, podporządkowana SDOO w Radostowie,

2005 - Punkt Doświadczalny Oceny Odmian Lisewo (podporządkowany SDOO w Radostowie),

2011 - przekształcenie w Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Lisewie (podległy SDOO w Karzniczce).

 

Zakład doświadczalny Oceny Odmian w Wyczechach:

1965 - powstanie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Wyczechach, podporządkowanej WSDOO w Kisielicach,

1975 - Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Wyczechach – stacja lokatorska podporządkowana merytorycznie OOBORU w Białogardzie,

1982 - Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Wyczechach– stacja lokatorska SDOO w Białogardzie,

1993 - Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Wyczechach, podporządkowana SDOO w Białogardzie,

2000 - Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Wyczechach zostaje podporządkowana SDOO w Karzniczce,

2005 - Punkt Doświadczalny Oceny Odmian Wyczechy (podporządkowany SDOO w Karżniczce),

2011 - przekształcenie w Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Wyczechach (podległy SDOO w Karzniczce).