Posiedzenie Pomorskiej Rady Rolniczej

W piątek 28 maja br. odbyło się I Posiedzenie Pomorskiej Rady Rolniczej, podczas którego wręczono nominacje 20 członkom rady. Zadaniem rady będzie m.in. wspieranie rolników z regionu w trudnych sytuacjach, kontakt z organizacjami rolniczymi czy omawianie aktualnego stanu rolnictwa. Podczas spotkania, któremu przewodniczył marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, podpisano umowę z Jarosławem Kapiszką dyrektorem Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karzniczce, na kontynuację Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, które od wielu lat współfinansuję UMWP.

W trakcie spotkania dyrektor SDOO w Karzniczce przedstawił prezentację na temat PDO w województwie pomorskim, przybliżył aktualny stan doświadczeń prowadzonych w 4 punktach COBORU: Karzniczce, Wyczechach, Radostowie i Lisewie oraz HR Dębina i PODR w Lubaniu.

podpisywanie dokumentów przez marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka i dyrektora COBORU SDOO w Karzniczce Jarosława Kapiszka

przekazanie dokumentów