Warsztaty z gleboznawstwa w SDOO Karzniczka

W dniu 16 czerwca 2021 w COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karzniczce odbyły się zajęcia terenowe pt.: „Poznawanie gleb Pomorza przy pomocy zmysłów. Warsztaty z wiedzy o glebie dla początkujących” oraz „Różnorodność gatunkowa i odmianowa roślin uprawnych Pomorza Środkowego”.

Uczestnikami warsztatów byli uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Zagórzycy pod opieką nauczyciela geografii – p. R. Nowaka i nauczyciela biologii – p. A. Michalczyk.

Organizatorem oraz głównym prowadzącym zajęcia była dr inż. Magdalena Piekutowska z Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi AP w Słupsku oraz pracownicy działu badawczo - doświadczalnego SDOO w Karzniczce.

Organizatorem oraz głównym prowadzącym zajęcia była dr inż. Magdalena Piekutowska z Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi AP w Słupsku oraz pracownicy działu badawczo - doświadczalnego SDOO w Karzniczce.

Podczas zajęć uczniowie przeprowadzili wiele ciekawych eksperymentów z różnymi typami pomorskich gleb – badali organoleptycznie próbki glebowe, wykonywali podstawowe analizy fizykochemiczne gleb, zapoznali się z prowadzeniem gleboznawczych badań terenowych.

Uczniowie zostali zapoznani z działalnością badawczą jaką prowadzi się w stacji, zostali również oprowadzeni po terenie stacji, oglądając maszyny i urządzenia wykorzystywane przy zakładaniu poletek doświadczalnych. Na zakończenie zajęć doświadczalnicy oprowadzili młodzież po poletkach doświadczalnych z rzepakiem jarym, gorczycą białą i sarepską. Każdy z uczestników otrzymał od organizatorów poczęstunek oraz pamiątkowy dyplom i upominek.

Serdecznie dziękujemy Pani dr Magdalenie Piekutowskiej za możliwość współudziału w pierwszym jak do tej pory na terenie stacji tego typu projekcie oraz przedstawicielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Zagórzycy za czynne uczestnictwo i miłe spędzenie czasu.

Pani M. Piekutowska omawia sprzęt, na  którym uczniowie będą pracowali.

Pani M. Wójcik, doświadczalnik, charakteryzuje działalność SDOO w Karzniczce.


Uczniowie wykonują proste analizy gleby.


Uczniowie badają pH gleby.


Wręczanie pamiatkowych dyplomów i upominków.


Zdjęcie grupowe na zakończenie spotkania przy poletkach doświadczalnych z rzepakiem jarym.