„Dzień pola –uprawa roślin bobowatych grubonasiennych i soi. Zaufaj odmianom LOZ”


Dnia 17 czerwca br. na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karzniczce, odbył się Dzień pola, który w tym roku poświęcony był przede wszystkim roślinom bobowatym grubonasiennym oraz soi. Pomimo upalnej pogody zainteresowanych jak zwykle nie zabrakło. Po krótkim przywitaniu wszystkich przybyłych gości przez dyrektora stacji pana Jarosława Kapiszka i kierownika działu badawczo – doświadczalnego pani Magdaleny Wasilewskiej, zwiedzający wybrali się na poletka doświadczalne, gdzie mogli zobaczyć odmiany łubinu białego, żółtego i wąskolistnego, bobiku, soi oraz pozostałe rośliny uprawne, w tym zboża ozime, rzepak ozimy oraz ziemniaki. Przy poletkach z odmianami znajdującymi się na Liście odmian zalecanych w województwie pomorskim umieszczono tablice z podstawowymi informacjami, jak plon, wysokość rośliny, zimotrwałość, itp.

Nasze spotkanie dodatkowo urozmaicił przedstawiciel firmy KWS Polska pan Mariusz Lisiewicz, który przedstawił swoje odmiany żyta ozimego prowadzonych w systemie doświadczeń PDO.

Po lustracji doświadczeń wszyscy udali się na poczęstunek. Spotkanie zakończyło się wręczeniem drobnych upominków wraz z publikacjami COBORU i wynikami PDO.Przywitanie gości przez dyrektora Jarosława Kapiszka i kierownika Magdalenę Wasielewską.
Zwiedzanie poletek doświadczalnych z LOZ.
Poletka doświadczalne z roślinami bobowatymi.
Mariusz Lisiewicz z firmy KWS Polska charakteryzuje odmiany żyta ozimego.
Lustracja poletek z jęczmieniem ozimym PDO.
Zwiedzanie poletek z soją.