Krajowe Dni Ziemniaka
w Charbrowie

Na zdjęciu Przedstawiciele SDOO Karzniczka na Krajowych Dniach Ziemniaka 2021 w Charbrowie