KONTAKTY

SDOO Karzniczka
mgr inż. Jarosław Kapiszka dyrektor SDOO w Karzniczce (59) 811 33 11 wew. 32
j.kapiszka@karzniczka.coboru.gov.pl
Dorota Gałązka główny księgowy (59) 811 33 11 wew. 44
d.galazka@karzniczka.coboru.gov.pl
mgr inż. Magdalena Wasilewska kierownik działu badawczo-doświadczalnego (59) 811 33 11 wew. 42
m.wasilewska@karzniczka.coboru.gov.pl
mgr Magdalena Piekutowska specjalista ds. doświadczeń (59) 811 33 11 wew. 37
mgr Bartłomiej Sawicz specjalista ds. doświadczeń (59) 811 33 11 wew. 42
b.sawicz@karzniczka.coboru.gov.pl
mgr inż. Monika Wójcik st. specjalista ds. doświadczeń (59) 811 33 11 wew. 37
m.wojcik@karzniczka.coboru.gov.pl
mgr Maciej Jaworski kierownik działu gospodarczego (59) 811 33 11 wew. 35
m.jaworski@karzniczka.coboru.gov.pl
Marta Chandzel gł. specjalista ds. zatrudnienia i administracyjnych (59) 811 33 11 wew. 31
m.chandzel@karzniczka.coboru.gov.pl
Małgorzata Dolatowska st. specjalista ds. księgowości (59) 811 33 11 wew. 40
m.dolatowska@karzniczka.coboru.gov.pl
mgr Czesława Michalska specjalista ds. BHP, p.poż. i administracyjnych (59) 811 33 11 wew. 39
mgr Krystian Skwira st. magazynier (59) 811 33 11 wew. 43

 

ZDOO Radostowo
mgr inż. Grzegorz Czecholiński kierownik ZDOO Radostowo (58) 536 86 18
g.czecholinski.rad@karzniczka.coboru.gov.pl
mgr inż. Tomasz Bielecki st. specjalista ds. doświadczeń (58) 536 86 18
t.bielecki.rad@karzniczka.coboru.gov.pl
Bogumiła Kamm st. specjalista ds. doświadczeń (55) 536 86 18
b.kamm.rad@karzniczka.coboru.gov.pl

 

ZDOO Lisewo
dr inż. Marcin Pelc kierownik ZDOO w Lisewie (55) 271 21 20
m.pelc.lis@karzniczka.coboru.gov.pl
mgr inż. Agnieszka Buńkowska st. specjalista ds. doświadczeń (55) 271 21 20
a.bunkowska.lis@karzniczka.coboru.gov.pl
dr inż. Zofia Waleryś st. specjalista ds. doświadczeń (55) 271 21 20

 

ZDOO Wyczechy
mgr inż. Łukasz Gawlik kierownik ZDOO w Wyczechach (59) 833 33 70
l.gawlik.wyc@karzniczka.coboru.gov.pl