KONTAKTY

SDOO Karzniczka - sdoo@karzniczka.coboru.gov.pl
mgr inż. Jarosław Kapiszka dyrektor SDOO w Karzniczce (59) 811 33 11 wew. 32
j.kapiszka@karzniczka.coboru.gov.pl
Dorota Gałązka główny księgowy (59) 811 33 11 wew. 44
d.galazka@karzniczka.coboru.gov.pl
mgr inż. Magdalena Wasilewska kierownik działu badawczo-doświadczalnego (59) 811 33 11 wew. 42
m.wasilewska@karzniczka.coboru.gov.pl
mgr Bartłomiej Sawicz specjalista ds. doświadczeń (59) 811 33 11 wew. 42
b.sawicz@karzniczka.coboru.gov.pl
mgr inż. Monika Wójcik st. specjalista ds. doświadczeń (59) 811 33 11 wew. 37
m.wojcik@karzniczka.coboru.gov.pl
mgr Maciej Jaworski kierownik działu gospodarczego (59) 811 33 11 wew. 35
m.jaworski@karzniczka.coboru.gov.pl
Marta Chandzel gł. specjalista ds. zatrudnienia i administracyjnych (59) 811 33 11 wew. 31
m.chandzel@karzniczka.coboru.gov.pl
Małgorzata Dolatowska st. specjalista ds. księgowości (59) 811 33 11 wew. 40
m.dolatowska@karzniczka.coboru.gov.pl
mgr Czesława Michalska specjalista ds. BHP, p.poż. i administracyjnych (59) 811 33 11 wew. 39
mgr Krystian Skwira st. magazynier (59) 811 33 11 wew. 43

 

ZDOO Radostowo - zdoo.radostowo@karzniczka.coboru.gov.pl
mgr inż. Grzegorz Czecholiński kierownik ZDOO Radostowo (58) 536 86 18
g.czecholinski.rad@karzniczka.coboru.gov.pl
mgr inż. Tomasz Bielecki st. specjalista ds. doświadczeń (58) 536 86 18
t.bielecki.rad@karzniczka.coboru.gov.pl
Bogumiła Kamm st. specjalista ds. doświadczeń (55) 536 86 18
b.kamm.rad@karzniczka.coboru.gov.pl

 

ZDOO Lisewo - zdoo.lisewo@karzniczka.coboru.gov.pl
dr inż. Marcin Pelc kierownik ZDOO w Lisewie (55) 271 21 20
m.pelc.lis@karzniczka.coboru.gov.pl
mgr inż. Agnieszka Buńkowska st. specjalista ds. doświadczeń (55) 271 21 20
a.bunkowska.lis@karzniczka.coboru.gov.pl

 

ZDOO Wyczechy - zdoo.wyczechy@karzniczka.coboru.gov.pl
mgr inż. Łukasz Gawlik kierownik ZDOO w Wyczechach (59) 833 33 70
l.gawlik.wyc@karzniczka.coboru.gov.pl