SDOO KARZNICZKA


Adres:

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce Karzniczka 2
76-231 Damnica
powiat Słupsk
województwo pomorskie

tel. i faks 59 811 33 11
email sdoo@karzniczka.coboru.gov.pl
dyrektor SDOO w Karzniczce :   mgr inż. Jarosław Kapiszka

Położenie geograficzne:

φ = 54o29´, λ = 17o14´, H = 80 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:

  • Powierzchnia ogółem 480 ha, w tym płodozmian doświadczalny 70,0 ha
  • Kompleksy przydatności rolniczej gleb: pszenny bardzo dobry, pszenny dobry, pszenny wadliwy.
  • Klasy bonitacji gleb: I-IIIa.
  • Średnia temperatura roczna: 7,9oC.
  • Roczna suma opadów: 518 mm