Dni pola i roślin ozdobnych


W dniu 07 maja 2023 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Lisewie Malborskim po raz kolejny zostały zorganizowane Dni pola i roślin ozdobnych. W tym roku wydarzenie współorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich Lisewianki z Lisewa Malborskiego przy wsparciu Sołtysa Wsi Lisewo Malborskie Marcina Bugajskiego.

Teoretyczna jak i polowa część wydarzenia skupiały się na promowaniu działań realizowanych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Lisewie Malborskim.

Po otwarciu spotkania kierownik Zakładu Marcin Pelc omówił zadania statutowe realizowane przez COBORU oraz jednostki terenowe w tym Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Lisewie Malborskim. Przedstawił również celowość prowadzenia Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, Inicjatywy Białkowej oraz zakres prowadzonych obserwacji i pomiarów. Podkreślił wagę zachowania bioróżnorodności w uprawach polowych jak i w przydomowych ogrodach podnoszących walory estetyczne oraz poprawiające warunki środowiskowe bytowania owadów, bezkręgowców i innych zwierząt.

Po zakończeniu części teoretycznej połączonej z dyskusją uczestnicy mogli przejść na poletka doświadczalne z roślinami polowymi oraz poletka kolekcji cebulowych roślin ozdobnych tulipana i narcyza. Prowadząca kolekcję Agnieszka Buńkowska zaprezentowała w sposób praktyczny wykonywanie wybranych obserwacji i pomiarów roślin kolekcji w okresie wegetacji. Zwróciła uwagę na cechy mierzalne jak i walory estetyczne różnicujące odmiany tulipana i narcyza.

W trakcie trwania części teoretycznej jak i polowej uczestnicy mogli poczęstować się wypiekami i wyrobami przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich Lisewianki. W kolejnych dniach część osób biorących udział w wydarzeniu, uczniowie szkół wizytowali kolekcję cebulowych roślin ozdobnych w celach edukacyjnych i poznawczych. W wydarzeniu wzięło udział 300 osób.


Każdy kto podziwiał odmiany delektował się bogactwem barw, kształtów. Kwiaty tulipana mogą być jednobarwne,  wielobarwne, postrzępione, papuzie, niskie, wysokie
Goście Dni Pola będąc na polu mogli zobaczyć, porównać w jednym miejscu ponad trzysta odmian tulipana i ponad sto odmian narcyza w okresie kwitnienia
Goście przebywając wśród odmian tulipana i narcyza mogli dotykać płatki kwiatów, czuć roznoszone zapachy
Po zakończeniu części teoretycznej połączonej z dyskusją uczestnicy mogli przejść na poletka doświadczalne z roślinami polowymi oraz poletka kolekcji cebulowych roślin ozdobnych tulipana i narcyza
Uczestnicy w trakcie poczęstunku mogli dzielić się wrażeniami z wizytacji poletek tulipana i narcyza
W trakcie trwania części teoretycznej jak i polowej uczestnicy mogli poczęstować się wypiekami i wyrobami przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich Lisewianki
Otwarcie Dni  pola i roślin ozdobnych w ZDOO w Lisewie przez 07.05.2023 r. przez Marcina Pelc, AgnieszkęBuńkowską oraz  Koło Gospodyń Wiejskich Lisewianki  Sołtysa Marcina Bugajskiego
Prowadząca kolekcje odmian tulipana i narcyza Agnieszka Buńkowska zwróciła uwagę na cechy mierzalne jak i walory estetyczne różnicujące odmiany tulipana i narcyza
Prowadząca kolekcję Agnieszka Buńkowska zaprezentowała w sposób praktyczny wykonywanie wybranych obserwacji i pomiarów roślin kolekcji w okresie wegetacji