Dzień pola w Radostowie


Dnia 21 czerwca w Zakładzie Doświadczalnym w Radostowie został zorganizowany Dzień Pola pod hasłem: „Odmiana – najważniejszy element podnoszenia opłacalności produkcji roślinnej”.

Dzień ten rozpoczął się przywitaniem wszystkich zgromadzonych gości przez Kierownika Zakładu Pana Grzegorza Czecholińskiego oraz Przedstawicieli firm, współorganizatorów tego wydarzenia. Po części oficjalnej udano się na poletka doświadczalne z różnymi gatunkami roślin rolniczych (zboża jare i ozime, rzepak i rośliny bobowate).

Przy poletkach z odmianami znajdującymi się na Liście odmian zalecanych w województwie pomorskim umieszczono tablice z podstawowymi informacjami, jak plon czy zimotrwałość, itp. W trakcie lustracji pól, firmy rolnicze, prowadzące doświadczenia w ZDOO Radostowie przedstawiły swoje produkty.

Wszyscy goście otrzymali kolejne wydanie publikacji „Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych w województwie pomorskim” oraz broszurkę z Listą Odmian Zalecanych a także ulotki i broszury od firm uczestniczących w spotkaniu.

Po lustracji pól na wszystkich przybyłych gości czekał przygotowany posiłek.

Współorganizatorom, firmie Innvigo i Intermag oraz uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za udział.


Witanie wszystkich przybyłych przez kierownika ZDOO w Radostowie
Lustracja poletek doświadczalnych z rzepakiem ozimym.
Przegląd odmian w pszenicy ozimej PDO
Przedstawiciel firmy Intermag
Lustracja poletek z pszenżytem ozimym PDO