ZDOO RADOSTOWO


Adres:

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce Zakład Doświadczalny Oceny Odmian Radostowie Radostowo, ul. Dworcowa 16
83-120 Subkowy
powiat : Tczew
województwo: pomorskie

tel. i faks 58 536 86 18
email zdoo.radostowo@karzniczka.coboru.gov.pl
kierownik ZDOO Radostowo :   mgr inż. Grzegorz Czecholiński

Położenie geograficzne:

φ = 53o59´, λ = 18o45´, H = 40 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:

  • Powierzchnia ogółem 69,37 ha, w tym płodozmian doświadczalny 66,9 ha.
  • Kompleksy przydatności rolniczej gleb : pszenny bardzo dobry, pszenny dobry, pszenny wadliwy.
  • Klasy bonitacji gleb: I-IIIa.
  • Średnia temperatura roczna: 7,9oC.
  • Roczna suma opadów: 568 mm.

Zakład prowadzi doświadczenia odmianowe między innymi z takimi roślinami jak zboża, rzepak, kukurydza, burak cukrowy, trawy, rośliny strączkowe.