ZDOO WYCZECHY


Adres:

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Wyczechach Wyczechy 1
77-326 Wyczechy
powiat : Człuchów
województwo: pomorskie

tel. i faks 59 833 33 70
email zdoo.wyczechy@karzniczka.coboru.gov.pl
kierownik ZDOO w Wyczechach :   mgr inż. Marcin Woźniczka

Położenie geograficzne:

φ = 53o44´, λ = 17o02´, H =152 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:

  • Powierzchnia ogółem 67,50 ha, w tym płodozman doświadzczalny 64,8 ha.
  • Kompleksy przydatności rolniczej gleb : żytni bardzo dobry, żytni dobry.
  • Klasy bonitacji gleb: IIIa,IVa-VI.
  • Średnia temperatura roczna: 7,8oC.
  • Roczna suma opadów: 656 mm .